estrecho

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

mariposas4

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

img_7476

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

Preu de la matrícula

1.960 €

Més 30,21 € en concepte de taxa d’inscripció

Fraccionament de la matrícula

En el moment de la matrícula l’alumnat pot triar, si li convé, fraccionar l’import de la matrícula en dos:

  • 980 € en el moment de matricular-se
  • 980 € com a màxim 2 mesos després del començament de la docència presencial

Beca d’ajut a la matrícula

El Postgrau preveu finançar una beca consistent en la reducció del 50% de l’import de la matrícula.

Per a l’atorgament de la beca,  els criteris seran els següents:

  • Situació econòmica i familiar
  • Expedient acadèmic
  • Formació en estudis de gènere.

Procediment de sol·licitud de beca

En el moment de fer la inscripció, cal emplenar aquest formulari motivant les raons per les quals se sol·licita l’ajut.

A fi que la Direcció del diploma de Postgrau disposi de la millor informació possible per fer la resolució, s’aconsella adjuntar-hi documentació (en format pdf) en relació amb els tres criteris que es fan servir per atorgar l’ajut.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona