estrecho

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

mariposas4

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

img_7476

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

Objectius formatius

L’objectiu general del Postgrau és donar formació sociojurídica en l’àmbit dels estudis sobre les violències masclistes que sigui científicament rigorosa i alhora aplicable a problemàtiques d’interès social del nostre país.

Pel que fa a la professionalització, el diploma de Postgrau té un objectiu concret: formar especialistes en violències masclistes, atès que cada vegada és més necessària la presència de professionals —tant en empreses públiques com privades, institucions i/o organitzacions diverses—que estiguin en condicions de detectar problemes, oferir respostes, discutir i analitzar polítiques, elaborar pressupostos, etc, en el camp de les violències masclistes.

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona