estrecho

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

mariposas4

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

img_7476

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

Competències / Sortides professionals

Un cop superat el diploma de Postgrau, l’alumnat assolirà una sèrie de competències específiques que el capacitarà per a:

  • conèixer els principals instruments jurídics internacionals i nacionals que regulen el tema de violències masclistes
  • comprendre les diferències entre els diversos tipus de violències masclistes
  • conèixer els diversos marcs teòrics per abordar les violències masclistes des de la perspectiva jurídica
  • elaborar plans i protocols d’intervenció contra les violències masclistes
  • analitzar les dificultats i els problemes amb les intervencions sociojurídiques

A més a més, adquirirà competències transversals que li permetrà:

  • desenvolupar habilitats per situar el tractament jurídic de les violències masclistes
  • fer aportacions creatives i originals en àmbits diferents
  • demostrar un compromís ètic contra les desigualtats
  • dissenyar un projecte o pla d’acció de manera autònoma, i executar-lo, fent front als problemes que sorgeixin durant el procés, l’execució
  • reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes
© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona