estrecho

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

mariposas4

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

img_7476

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

Avaluació

Avaluació contínua de l’alumnat a partir de l’elaboració de treballs i exàmens. Es valoren totes les activitats realitzades per l’alumnat i dissenyades en el programa per adquirir les competències previstes.

Durant el curs es realitzaran dos exàmens: un al final de cada trimestre (que correspon al 50% del valor de la nota final) i, en acabar la docència presencial, un treball final o pràctiques en institucions (l’altre 50% del valor de la nota final).

© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona